e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 28. 02. 2015r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

779

151

110

88

22

-

820

Wydział II

927

101

183

153

30

4

845

Wydział III

415

68

114

83

31

-

369

RAZEM

2121

320

407

324

83

4

2034


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu