e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30. 04. 2015r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

678

86

174

95

79

-

590

Wydział II

756

90

150

119

31

-

696

Wydział III

356

302

108

84

24

-

550

RAZEM

1790

478

432

298

134

-

1836


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu