e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31. 08. 2015r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

583

48

16

5

11

-

615

Wydział II

597

84

40

34

6

-

641

Wydział III

668

133

43

12

31

-

758

RAZEM

1848

265

99

51

48

-

2014


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu