e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30. 09. 2015r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

615

145

91

57

34

-

669

Wydział II

641

107

127

86

41

3

621

Wydział III

758

203

136

76

60

-

825

RAZEM

2014

455

354

219

135

3

2115

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu