e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.10. 2015r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

669

236

95

87

8

-

810

Wydział II

621

109

135

100

35

6

595

Wydział III

825

322

117

85

32

-

1030

RAZEM

2115

667

347

272

75

6

2435


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu