e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej (PPF) - plik w formacie PDF.
Wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej (PPPr) - plik w formacie PDF.

 

Formularze te dostępne są również w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, we wszystkich wojewódzkich sądach administracyjnych (nieodpłatnie), ponadto na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej NSA, WSA oraz urzędów gmin.
 

 Informacje o artykule
Historia zmian artykułu