e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.03. 2016r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

738

68

118

93

25

-

688

Wydział II

394

106

158

115

43

15

342

Wydział III

1112

159

173

124

49

-

1098

RAZEM

2244

333

449

332

117

15

2128

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu