e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.05. 2016r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

652

74

88

79

9

-

638

Wydział II

425

169

119

104

15

1

475

Wydział III

992

117

142

131

11

1

967

RAZEM

2069

360

349

314

35

2

2080

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu