e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 28.02. 2017r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

561

157

136

124

12

-

582

Wydział II

454

173

126

90

36

12

501

Wydział III

377

44

156

128

28

-

265

RAZEM

1392

374

418

342

76

12

1348

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu