e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30.04. 2017r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

524

89

98

83

15

-

515

Wydział II

481

141

162

113

49

12

460

Wydział III

230

47

72

58

14

-

205

RAZEM

1235

277

332

254

78

12

1180

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu