e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31. 07. 2017r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

413

90

82

60

22

-

421

Wydział II

421

109

59

36

23

4

471

Wydział III

193

51

54

28

26

-

190

RAZEM

1027

250

195

124

71

4

1082

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu