e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31. 08. 2017r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

421

104

38

29

9

-

487

Wydział II

471

131

56

23

33

8

546

Wydział III

190

41

37

16

21

-

194

RAZEM

1082

276

131

68

63

8

1227


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu