e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31. 10. 2017r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

410

68

129

108

21

-

349

Wydział II

595

121

140

106

34

3

576

Wydział III

301

65

42

14

28

-

324

RAZEM

1306

254

311

228

83

3

1249

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu