e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

o wartości przewyższającej równowartość 30 000 euro, jakie WSA w Lublinie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.

Lp.

Przedmiot zamówienia
(opis ogólny)

Rodzaj zamówienia

Przewidywany
tryb
postępowania

Przewidywany
termin
realizacji

Przewidywana
szacunkowa wartosć 
zamówienia brutto

1

świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

usługa

procedura określona na podstawie art. 138o ustawy Pzp

I kwartał

300 000,00

2

całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia

usługa

procedura określona na podstawie art. 138o ustawy Pzp

IV kwartał

240 000,00

3

świadczenie usług w zakresie sprzątania 

usługa

ZOC

IV kwartał

240 000,00

4

dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług  dystrybucji energii elektrycznej

dostawa

PN

IV kwartał

480 000,00

RAZEM:

1 260 000,00Informacje o artykule
Historia zmian artykułu