e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30.06.2013 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

235

211

111

75

36

-

335

Wydział II

429

224

208

139

69

4

445

Wydział III

260

84

104

50

54

1

240

RAZEM

924

519

423

264

159

5

1020


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu