e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30.09.2013 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

655

87

105

72

33

-

637

Wydział II

735

159

160

56

104

2

734

Wydział III

299

87

97

62

35

-

289

RAZEM

1689

333

362

190

172

2

1660


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu