e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.08.2012 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

351

74

20

2

18

-

405

Wydział II

312

88

53

33

20

1

347

Wydział III

284

88

21

3

18

-

351

RAZEM

947

250

94

38

56

1

1103


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu