e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.07.2011 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

208

41

44

34

10

-

205

Wydział II

167

94

42

33

9

-

219

Wydział III

129

80

55

34

21

-

154

RAZEM

504

215

141

101

40

-

578


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu