e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.10.2011 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

244

62

65

59

6

-

241

Wydział II

284

98

109

89

20

-

273

Wydział III

204

144

76

65

11

-

272

RAZEM

732

304

250

213

37

-

786


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu