e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30.11.2011 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

241

66

112

69

43

-

195

Wydział II

273

106

125

102

23

-

254

Wydział III

272

54

106

69

37

-

220

RAZEM

786

226

343

240

103

-

669

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu