e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 28.02.2010 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

275

90

78

70

8

-

287

Wydział II

198

88

73

56

17

-

213

Wydział III

121

27

51

37

14

-

97

RAZEM

594

205

202

163

39

-

597

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu