e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.03.2010 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

287

175

89

74

15

-

373

Wydział II

213

77

77

48

29

-

213

Wydział III

97

41

46

35

11

-

92

RAZEM

597

293

212

157

55

-

678

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu