e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.05.2010 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

345

100

79

65

14

-

366

Wydział II

215

63

83

62

21

-

195

Wydział III

97

52

44

34

10

-

105

RAZEM

657

215

206

161

45

-

666

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu