e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.08.2010 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

378

81

9

4

5

-

450

Wydział II

266

56

28

1

27

-

294

Wydział III

159

83

7

-

7

-

235

RAZEM

803

220

44

5

39

-

979

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu