e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.05.2009 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

166

62

56

49

7

-

172

Wydział II

191

73

67

49

18

-

197

Wydział III

145

58

62

56

6

-

141

RAZEM

502

193

185

154

31

-

510


 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu