e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30.06.2009 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

172

94

66

42

24

-

200

Wydział II

197

76

97

82

15

-

176

Wydział III

141

55

60

38

22

-

136

RAZEM

510

225

223

162

61

-

512


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu