e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.07.2009 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

200

110

37

23

14

-

273

Wydział II

176

83

64

37

27

-

195

Wydział III

136

67

37

22

15

-

166

RAZEM

512

260

138

82

56

-

634

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu