e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.10.2009 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

323

63

88

70

18

-

298

Wydział II

239

69

100

76

24

-

208

Wydział III

207

42

90

63

27

-

159

RAZEM

769

174

278

209

69

-

665


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu