e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30.11.2009 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

298

137

104

77

27

-

331

Wydział II

208

89

107

90

17

-

190

Wydział III

159

41

55

48

7

-

145

RAZEM

665

267

266

215

51

-

666


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu