e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.12.2009 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

331

68

83

62

21

-

316

Wydział II

190

82

87

70

17

-

185

Wydział III

145

41

62

42

20

-

124

RAZEM

666

191

232

174

58

-

625


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu