e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 29.02.2008 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

175

68

61

43

18

-

182

Wydział II

181

95

86

53

33

-

190

Wydział III

120

73

31

24

7

-

162

RAZEM

476

236

178

120

58

-

534

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu