e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.03.2008 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

182

63

47

34

13

-

198

Wydział II

190

84

75

49

26

-

199

Wydział III

162

31

40

33

7

-

153

RAZEM

534

178

162

116

46

-

550


 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu