e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.05.2008 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

202

55

61

43

18

-

196

Wydział II

238

79

108

68

40

-

209

Wydział III

108

32

36

31

5

-

104

RAZEM

548

166

205

142

63

-

509

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu