e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30.06.2008 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

196

51

49

40

9

-

198

Wydział II

209

53

96

73

23

-

166

Wydział III

104

35

49

35

14

-

90

RAZEM

509

139

194

148

46

-

454


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu