e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.12.2008 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

276

58

95

72

23

-

239

Wydział II

205

102

104

72

32

-

203

Wydział III

155

35

84

74

10

-

106

RAZEM

636

195

283

218

65

-

548

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu