e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 28.02.2007 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

247

132

65

48

17

-

314

Wydział II

211

79

94

67

27

-

196

Wydział III

92

27

51

40

11

-

68

RAZEM

550

238

210

155

55

-

578

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu