e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30.06.2007 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

281

46

103

90

13

-

224

Wydział II

209

82

118

86

32

-

173

Wydział III

167

42

57

27

30

-

152

RAZEM

657

170

278

203

75

-

549


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu