e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.07.2007 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

224

69

35

30

5

-

258

Wydział II

173

94

49

36

13

-

218

Wydział III

152

42

16

10

6

-

178

RAZEM

549

205

100

76

24

-

654

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu