e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.12.2007 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

205

43

69

55

14

-

179

Wydział II

248

61

97

81

16

-

212

Wydział III

244

46

188

108

80

-

102

RAZEM

697

150

354

244

110

-

493

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu