e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.01.2005 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

947

55

153

125

28

-

849

Wydział II

262

135

162

108

54

-

235

Wydział III

120

38

64

44

20

-

94

RAZEM

1329

228

379

277

102

-

1178


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu