e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.05.2005 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

495

57

214

38

176

-

338

Wydział II

181

98

110

71

39

-

169

Wydział III

124

54

59

34

25

-

119

RAZEM

800

209

383

143

240

-

626


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu