e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30.06.2005 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

338

45

225

44

181

-

158

Wydział II

169

129

157

79

78

-

141

Wydział III

119

66

77

33

44

-

108

RAZEM

626

240

459

156

303

-

407


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu