e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.08.2005 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

 

Wydział I

185

59

11

-

11

-

233

Wydział II

229

143

67

-

67

-

305

Wydział III

173

61

23

-

23

-

211

RAZEM

587

263

101

-

101

-

749


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu