e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30.11.2005 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

 

Wydział I

217

80

58

48

10

-

239

Wydział II

195

97

125

87

38

-

167

Wydział III

177

49

96

59

37

-

130

RAZEM

589

226

279

194

85

-

536

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu