e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

 

Stan spraw na dzień 31.12.2005 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

239

55

53

34

19

-

241

Wydział II

167

109

108

61

47

-

168

Wydział III

130

38

63

41

22

-

105

RAZEM

536

202

224

136

88

-

514

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu