e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.07.2004 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

218

425

51

37

14

-

592

Wydział II

509

73

91

70

21

1

491

Wydział III

234

69

86

47

39

-

217

RAZEM

961

567

228

154

74

1

1300

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu