e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30.11.2004 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

548

327

131

112

19

-

744

Wydział II

428

103

202

162

40

-

329

Wydział III

236

60

116

66

50

-

180

RAZEM

1212

490

449

340

109

-

1253


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu