e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.12.2004 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

744

345

142

112

30

-

947

Wydział II

329

133

200

122

78

1

262

Wydział III

180

56

116

70

46

-

120

RAZEM

1253

534

458

304

154

1

1329

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu