e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30. 06. 2018 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

301

85

87

56

31

-

299

Wydział II

396

93

116

88

28

15

373

Wydział III

175

38

70

56

14

-

143

RAZEM

872

216

273

200

73

15

815

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu