e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.07.2018 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

299

96

28

20

8

-

367

Wydział II

373

92

12

9

3

-

453

Wydział III

143

83

40

34

6

-

186

RAZEM

815

271

80

63

17

-

1006

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu